Generalforsamling.

Rousthøje Forsamlingshus afholder generalforsamling

Onsdag den 21. februar 2024 kl. 19 i Forsamlingshuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere
  2. Formandens beretning ved Joan Neder-Helman
  3. Fremlæggelse af regnskab ved Ida Bruun
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleant:

Bestyrelse:       

Allan Nielsen               På valg

Dennis Buchholtz        På valg

Joan Neder-Helman     Ønsker ikke genvalg                                                                                                                           

Suppleant           Grete Vind.

Suppleant           Hans Kristian Hansen.

  • Valg af 2 revisorer og suppleant:

På valg:      Dorte Skov                                     

 På valg:      Kirsten Raithel

Suppleant:  Grete Vind                  

  • Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden Generalforsamling.

Efter generalforsamlingerne bliver der serveret et let traktement.